PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

Een Preventief Medisch Onderzoek kan bestaan uit alleen het uitvoeren van biometrie. De werknemers krijgen na afloop een schriftelijke uitslag en eventueel bij afwijkingen een gesprek met een arts/leefstijladviseur.

Het is ook mogelijk om een leefstijladviseur/bedrijfsarts in te huren voor de nabesprekingen en het geven van adviezen.

Biometrie kan bestaan uit:
Lengte, gewicht, vetpercentage/BMI, buikomvang, visus veraf/dichtbij en beeldscherm, audiogram, longtest, ECG, urineonderzoek, bloedonderzoek via een laboratorium of een vingerprik ( cholesterol en glucose ) A-strand fietstest en een Leefstijlvragenlijst.